Hoe de burgerlijke aansprakelijkheid te spelen ?

logo

Hoe de burgerlijke aansprakelijkheid te spelen

Dit is een garantie voor materiaal- en lichamelijk letsel veroorzaakt aan een derde door:
  • je
  • uw afhankelijke minderjarige kinderen
  • uw eigen medewerkers
  • een dier of een object onder uw verantwoordelijkheid
  • uw accommodatie
Aan de andere kant kan de garantie voor burgerlijke aansprakelijkheid niet tussenkomen om de schade te dekken die is veroorzaakt op uw goederen of die waarover u bewaring heeft.

Hoe werkt het?

De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering is inbegrepen in:
  • uw thuiscontract met meerdere risico's
  • uw autoverzekering
  • een schoolverzekering, zelfs als deze in dit geval alleen de verantwoordelijkheid van uw kinderen garandeert

Als u of een persoon of ding onder uw verantwoordelijkheid een ongeval of verlies veroorzaakt dat schade toebrengt aan of eigendom van een andere persoon, moet u deze garantie gebruiken. Hiervoor moet u de claim binnen 5 werkdagen aan uw verzekeringsmaatschappij melden door een aangetekende brief te sturen. Deze laatste zal de feiten, de namen van eventuele getuigen moeten vermelden en elk nuttig document moeten bijvoegen. Volgens verzekeringscontracten kan echter een franchise van toepassing zijn.

Wat moet u controleren in uw verzekeringscontract?Er is meer op de volgende pagina