Wat moet u controleren in uw verzekeringscontract? ?

logo

Afhankelijk van het bedrijf waarop u bent geabonneerd, kan het bereik van de dekking verschillen. Let dus goed op:
  • wie zijn de mensen in het huishouden die onder de dekking vallen
  • als er aftrekbare bedragen zijn om te regelen
  • wat zijn de grenzen van garanties en uitsluitingen

In welke situaties werkt burgerlijke aansprakelijkheid niet?

In sommige gevallen kan uw verzekeraar de aansprakelijkheidsdekking uitsluiten:
  • als u opzettelijk de schade heeft veroorzaakt
  • als u in een gevaarlijke situatie wordt gebracht
  • als de schade op uw werkplek is ontstaan ​​
  • als je jezelf bezeert
  • als uw huisdier is geclassificeerd als een gevaarlijk dier

Dit heeft tot gevolg dat u de volledige schadevergoeding op uw schouders legt om het slachtoffer van de ramp te betalen. Sommen die soms kolossaal kunnen zijn. Wat gebeurt er als de burgerlijke aansprakelijkheid niet werkt in het geval van mijn claim? Afhankelijk van het type ongeval en de omstandigheden ervan, kun je soms andere garanties spelen, zoals: